Tag Archives: Thành lập công ty tại huyện mê linh

Thành lập công ty tại huyện Mê Linh

Huyện Mê Linh là một huyện nằm ở phía Bắc Thành phố Hà Nội. Huyện được lấy tên gọi theo kinh đô Mê Linh của Hai Bà Trưng thời Bắc thuộc. Dù đã có nhiều nghiên cứu chứng minh kinh đô Mê Linh thời đó và huyện Mê Linh bây giờ không nằm ở cùng […]