Tag Archives: Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Hà nội

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty

Khi thành lập văn phòng đại diện phải soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện rồi nộp lên sở Kế Hoạch và Đầu Tư để được cấp phép thành lập văn phòng đại diện. Công ty tư vấn Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, VPDD, địa điểm chi […]