Tag Archives: Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật

Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của công ty

thay-doi-thong-tin-nguoi-dai-dien-phap-luat

Bạn đang có biết nếu thông tin người đại diện pháp luật thay đổi doanh nghiệp cần phải làm ngay hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện pháp luật. Để thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể cập nhật trước khi doanh nghiệp bị xử phạt. Bạn hãy […]