Tag Archives: thay đổi vốn điều lệ

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

tang-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-1-tv

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ. Đến Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có sự thay đổi quy định của pháp luật về vấn đề thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên. Để hiểu rõ […]