Tag Archives: Thời hạn sử dụng con dấu công ty

Thời hạn sử dụng con dấu là bao lâu

thoi_han_su_dung_con_dau_cong_ty

Con dấu công ty là 1 căn cứ để xác định tính pháp lý đại diện cho un tín, tin cậy của doanh nghiệp trên mỗi văn bản được đóng dấu. Trong quá trình quản lý và hoạt động rất nhiều nhà quản lý doanh nghiệp không nắm bắt được các thông tin liên quan […]