Tag Archives: Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh công ty

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh

xin-cap-lai-giay-dang-ky-kinh-doanh

Có rất nhiều lý do cho việc doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: giấy phép bị mất trộm, bị rách, bị thất lạc do thiên tai, hỏa hoạn…. và việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. […]