Tag Archives: thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty

thu-tuc-giai-the-cong-ty

Tiến hành thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp là công việc khi một doanh nghiệp vì lý do nào đó không thể hoạt động được nữa. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan và tránh xảy ra tranh chấp sau này, nên thủ tục giải thể khá chặt chẽ và […]

Dịch vụ giải thể công ty – doanh nghiệp

Công ty – doanh nghiệp khi không hoạt động nữa cần phải tiến hành thủ tục giải thể công ty – doanh nghiệp. Việc giải thể công ty – doanh nghiệp sẽ giúp người đại diện theo pháp luật của công ty – doanh nghiệp đó tránh gặp phải những vấn đề pháp lý không […]