Tag Archives: Thủ tục hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì – Cách phát hành hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn điện tử là công việc bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn sau khi tiến hành thành lập công ty. Kể từ ngày 1/11/2018 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP của bộ tài chính ra. Việc phát hành hóa đơn điện tử là gì giúp ích gì cho doanh nghiệp. Mời bạn […]