Tag Archives: thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Thành lập công ty cho thuê tài chính

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-tai-chinh-2

Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng, với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động hay các nguồn vốn khác để tài trợ cho thuê máy móc và các bất động sản. công ty cho thuê tài chính có đặc điểm là gì? Lợi ích của công  […]