Tag Archives: Thủ tục vốn pháp định là gì

Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tiến hành bổ sung ngành nghề có yêu cầu về vốn thì gặp 1 số quy định có liên quan. 1 Trong những quy định đó là vốn pháp định. Vậy vốn pháp định là gì? Những ngành nghề nào yêu cầu vốn pháp định. […]