Tag Archives: tư vấn công ty hợp danh

Công ty hợp danh

cong-ty-hop-danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng  nhau kinh doanh dưới một tên chung gọi là thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh thì công ty còn có thể có thêm thành viên góp […]