Tag Archives: Tư vấn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cách phân biệt giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Cơ sở để phân biệt các loại giấy tờ này. Hiện nay trong hệ thống quản lý doanh nghiệp của Việt Nam tồn tại rất nhiều loại giấy tờ, điển hình […]