Tag Archives: Tư vấn Luật bảo hiểm xã hội

Luật bhxh mới nhất năm 2016

Năm 2016, luật bảo hiểm xã hội (bhxh) có một số thay đổi đáng kể trong việc điều chế độ với một số đối tượng. Dưới đây là 9 thay đổi trong luật bhxh 2016 bạn cần nắm rõ. 1. Chế độ thai sản đối với nam Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng […]