Tag Archives: Vai trò của người đại diện pháp luật

Vai trò của người đại diện pháp luật công ty

quyen-nguoi-dai-dien-phap-luat-cong-ty

Hiện nay khi bắt đầu việc đăng ký doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động công ty chúng ta thường bắt gặp 1 khái niệm là người đại diện pháp luật của công ty. Vậy thực chất pháp luật quy định như thế nào về người đại diện pháp luật công ty. Người đại […]