Tag Archives: Văn phòng đại diện công ty

Văn phòng đại diện công ty là gì?

Ngày nay trong quá trình kinh doanh chúng ta thường bắt gặp công ty có 1 bộ phận được gọi là văn phòng đại diện công ty. Vậy văn phòng đại diện công ty là gì là gì? Sau khi thành lập văn phòng đại diện công ty cần phải làm những công việc gì? […]