Tăng giảm vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là khoản vốn duy trì cho các hoạt động của doanh nghiệp.Trong quá trình hoạt động có không ít các doanh nghiệp muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty, nhưng vì không hiểu rõ được các quy định hồ sơ thủ tục khi tiến hành thay đổi vốn điều lệ công ty chính vì vậy gây khó khăn cho chủ sở hữu nhà quản lý doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này Việt Luật mang tới bài viết hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty để chủ sở hữu doanh nghiệp, nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được vấn đề này.

Hình thức tăng giảm vốn điều lệ công ty

Việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty do công ty quyết định phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế hoặc kinh doanh thêm trong những ngành nghề yêu cầu mức vốn pháp định. Do đó mà các trường hợp tăng giảm vốn điều lệ ghi nhận trong pháp luật doanh nghiệp hiện hành được quy định như sau:

Tăng vốn điều lệ: công ty tăng vốn điều lệ trong các trường hợp như:

– Tiếp nhận thành viên, cổ đông mới vào công ty để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của công ty.
– Tăng vốn góp, cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty.

Giảm vốn điều lệ: các trường hợp công ty tiến hành giảm vốn điều lệ bao gồm:

– Công ty hoàn trả phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của thành viên hoặc mua lại cổ phần của cổ đông công ty theo tỷ lệ.
– Các thành viên không thanh toán đủ và đúng thời hạn đã cam kết góp vốn, mua cổ phần khi thành lập công ty.

Hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ công ty

Khi có sự thay đổi về vốn điều lệ thì công ty phải tiến hành làm thủ tục thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ là một trong những điều được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên khi thay đổi vốn điều lệ thì sẽ thực hiện theo thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

thay-doi-dieu-le-cong-ty
Thay đổi vốn điều lệ công ty

Hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ của công ty bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu theo quy định pháp luật).
– Biên bản họp của công ty về việc tăng giảm vốn điều lệ công ty.
– Quyết định của công ty về việc tăng giảm vốn điều lệ công ty.
– Số cổ đông hoặc giấy xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới, thành viên mới trong trường hợp tiếp nhận thành viên, cổ đông vào công ty.
– Giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của thành viên, cổ đông mới.
– Báo cáo tài chính của công ty trong năm gần nhất đối với trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty.
– Thông báo về việc cập nhật số điện thoại liên lạc của công ty (áp dụng đối với lần đầu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ.
– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty 

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi về nguồn vốn điều lệ trong thời hạn là 10 ngày từ ngày có sự thay đổi.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT nơi đặt trụ sở chính của công ty.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý về vốn điều lệ công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản, yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Trường hợp doanh nghiệp tăng giảm điều lệ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì sẽ thực hiện theo các bước sau:

– Doanh nghiệp gửi thông báo đăng ký tăng giảm vốn điều lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh kèm theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo nội dung bản án hoặc quyết định có hiệu lực trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận được hồ sơ.

>> Xem thêm bài viết liên quan: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ

Dựa vào các thông tin bên trên để thấy việc thay đổi vốn điều lệ công ty khá phức tạp gây khó khăn cho nhà đầu tư kinh doanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Hà Nội hoặc TPHCM 1 cách nhanh chóng trong các thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Việt Luật đã mang đến dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ cho khách hàng có nhu cầu.

Dịch vụ trọn gói chỉ với
Vùi lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được tư vấn đầy đủ về dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty.