Thành lập công ty bảo hiểm

Bạn đang có nhu cầu tìm hiều hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn các thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bảo hiểm trọn gói hướng dẫn các bước thành lập công ty.

Thành lập công ty bảo hiểm một ý tưởng mang lại tiềm năng phát triển kinh tế cho các nhà đầu tư. Bạn đang có một ý tưởng kinh doanh về ngành dịch vụ bảo hiểm? Nhưng bạn chưa  hiểu rõ về điều kiện, hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh ngành dịch vụ này như thế nào.
Để giúp đỡ bạn tháo gỡ khó khăn và nắm bắt được các thông tin cần thiết khi tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Mời bạn theo dõi các thông tin sau đây để biết thêm chi tiết.

Về điều kiện thành lập công ty bảo hiểm

*Hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định các hình thức tổ chức được thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

– Công ty cổ phần bảo hiểm: yêu cầu có tối thiểu 03 thành viên trở lên, các thành viên phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh và các khoản vay của công ty dựa trên tỷ lệ phần vốn góp

– Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm: có thể là công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên trong công ty phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh và các khoản vay của doanh nghiệp dựa trên tỷ lệ phần vốn góp, vốn điều lệ công ty.

– Hợp tác xã bảo hiểm: Hợp tác xã được thành lập khi có ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau, các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn với các hoạt động kinh doanh của hợp tác xã trong phạm vi vốn của mình.

–  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ: có tư cách  pháp nhân và được thành lập nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua sản phẩm, được thành lập khi có tối thiểu 10 thành viên và phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Điều kiện về vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp, công ty không được thấp hơn số vốn pháp định của Chính phủ quy định.

  • Vốn pháp định của công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng.
  • Vốn pháp định của công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng.
  • Vốn pháp định của công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm là 4 tỷ đồng.
thanh-lap-cong-ty-bao-hiem
Thành lập công ty bảo hiểm

* Yêu cầu về người người quản lý, điều hành doanh nghiệp như Giám đốc phải có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về kinh doanh bảo hiểm.

* Đối với tổ chức hay cá nhân muốn tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty bảo hiểm; doanh nghiệp, công ty môi giới bảo hiểm phải chứng minh được mình có đủ năng lực tài chính, nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty bảo hiểm.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm

Hồ sơ thành lập công ty

– Điều lệ công ty
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Danh sách thành viên công ty
– Quyết định thành lập doanh nghiệp

Các bước thành lập công ty

– Sau khi có đầy đủ hồ sơ thành lập doanh nghiệp cần phải nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Sau khi có kết quả cần làm thông báo thành lập công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia. Chú ý việc công bố thành lập doanh nghiệp đúng thời điểm là 1 vấn đề quan trọng sau khi nhận đăng ký kinh doanh chủ sở hữu doanh nghiệp bắt buộc phải làm công bố thành lập công ty sớm nhất trong thời gian trước 10 ngày. Nếu thông báo chậm sẽ bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.

– Sau khi có đầy đủ hồ sơ khách hàng cần phải đặt khắc dấu công ty sau đó công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

– Làm biển công ty. Việc làm biển công ty và treo tại trụ sở doanh nghiệp là bắt buộc chính vì vậy công việc này cũng nhất thiết phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:

–  Văn bản xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.

–  Văn bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp quy định chi tiết nghĩa vụ, quyền hạn của các thành viên, quy định chung của công ty, doanh nghiệp.

– Bản chi tiết kế hoạch phương án hoạt động năm năm đầu của doanh nghiệp. Trong bản kế hoạch phải nêu rõ các phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, các chương trình tái bảo hiểm, quản lý đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và tìm ra lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp, và các mục tiêu vấn đề liên quan theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Danh sách thông tin về người quản trị điều hành quản lý doanh nghiệp như: Trưởng các phòng ban, Giám đốc công ty, phải chuẩn bị các giấy tờ chứng minh nhân thân như: CMND, căn cước công dân, hộ chiếu, lý lịch cá nhân, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

– Danh sách thành viên góp vốn của công ty, các thông tin bao gồm: mức vốn góp, phương thức góp vốn nêu rõ.

Các thông tin về tình hình tài chính liên quan đến các tổ chức, cá nhân và những thông tin liên quan khác đối với các cá nhân, tổ chức chiếm 10% số vốn điều lệ của công ty trở lên.

– Các quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của những loại sản phẩm bảo hiểm mà công ty, doanh nghiệp dự kiến tiến hành.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập công ty bảo hiểm

– Chuẩn bị: 03 bộ hồ sơ cấp phép: 01 bộ chính, 02 bộ là bản sao
– Tiến hành:

  • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ tài chính trong thời hạn 21 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét thấy hồ sơ doanh nghiệp bạn chưa đầy đủ sẽ yêu cầu bằng văn bản sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với nhà đầu tư, thời hạn tối đa để nhà đầu tư bổ sung là 06 tháng kể từ ngày có quyết định thông báo.
  • Sau khi Bộ tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 60 ngày làm việc sẽ cấp cho doanh nghiệp bạn Giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm. Đối với trường hợp từ chối cấp Giấy phép Bộ tài chính phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
  • Sau khi được cấp phép hoạt động kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp, doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về các nội dung như: tên, địa chỉ trụ sở hoạt động; nội dung, thời gian làm việc;thông tin về vốn, người đại diện; ngày giờ cấp phép, các nghiệp vụ bảo hiểm….
  • Kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động trong thời hạn 60 ngày, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp, hoặc vốn được cấp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định được quy định theo quy định Chính phủ.
  • Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động

a)  Chuyển đổi số vốn phong tỏa tại tài khoản ngân hàng sang vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) theo quy định của Nhà nước;

b) Đăng ký mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia và đăng ký khắc con dấu, đăng ký mã số thuế khai báo thuế tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở kinh doanh, đăng ký mở tài khoản ngân hàng theo quy định pháp luật;

c) Kiểm tra cơ sở kỹ thuật thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, và các phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

d) Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm, phê chuẩn các chức danh quản trị, điều hành;

đ) Họp ra quyết định ban hành các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành.

Nếu sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị Bộ tài chính thu hồi giấy phép đã cấp nếu không hoàn tất các thủ tục quy định như trên.

– Kết thúc: Nếu công ty, doanh nghiệp bạn hoàn thành những thủ tục quy định như trên doanh nghiệp, công ty bạn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm sẽ được đi vào hoạt động theo quy định.
Trên đây là những vấn đề, kiến thức xoay quanh điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm. Mọi thắc mắc pháp lý vui lòng gọi số Hotline 0965 999 345.