Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bạn cần giúp đỡ. Bạn hãy xem bài viết này nó sẽ giúp ích cho bạn giúp bạn chuyển đổi loại hình công ty dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt là ở Hà Nội, Thành phố HCM hoặc các tỉnh thành phố khác

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là thủ tục cơ cấu lại tổ chức công ty. Hiện nay cơ quan đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp. Chình vì vậy để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ giấy tờ hồ sơ thủ tục chuyển đổi loại hình. Vậy chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải làm gì.

thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-cong-ty
Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình công ty là việc các công ty chuyển đổi từ loại hình công ty này sang loại hình công ty khác phù hợp với quy mô, tổ chức và điều kiện phát triển của công ty.
Các hình thức chuyển đổi loại hình công ty bao gồm:

 •  Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần
 •  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên
 •  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
 •  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
 • Chuyển đổi từ hồ sơ kinh doanh cá thể lên sang công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình công ty phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh  tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Đồng thời phải thay đổi con dấu Công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp.
Thứ nhất, chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần được thực hiện theo các phương thức sau đây

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Thứ hai, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

Thứ ba, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Thứ tư, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;
 •  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 •  Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, không phải tất cả loại hình công ty cũng được chuyển đổi. Có loại hình công ty phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định thì mới được chuyển đổi. Ví dụ như không chuyển đổi được loại hình công ty hợp danh. Loại hình doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi ngay sang loại hình công ty cố phần mà cần chuyển đổi thành công ty TNHH sau đó mới từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.

Chi phí dịch vụ và quy trình chuyển đổi loại hình công ty

Chi phí dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp

Đối với dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Việt Luât, chúng tôi áp dụng mức chi phí dịch vụ trọn gói là 2.500.000 VNĐ trong đó đã bao gồm lệ phí thay đổi loại hình doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước và chi phí dịch vụ.

Thời gian tiến hành dịch vụ là từ 05 – 07 ngày làm việc.

Quy trình thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến loại hình doanh nghiệp cần thay đổi.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp từ các giấy tờ khách hàng cung cấp.

Bước 3: Nộp hồ sơ, nhận kết quả và chuẩn bị công bố thay đổi loại hình doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 4: Trả kết quả

Kết quả thay đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Con dấu công ty
 • Biển công ty
 • Và các giấy tờ khác có liên quan

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về hình thức và thủ tục chuyển đổi loại hình công ty. Quý khách quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi xin liên hệ qua: SĐT: 0985 989 256 để được tư vấn miễn phí các thủ tục hồ sơ.