Thủ tục giải thể công ty

Tiến hành thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp là công việc khi một doanh nghiệp vì lý do nào đó không thể hoạt động được nữa. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan và tránh xảy ra tranh chấp sau này, nên thủ tục giải thể khá chặt chẽ và rườm rà. Thấu hiểu nỗi băn khoăn của các doanh nghiệp, Việt Luật xin tư vấn quy trình các bước để giải thể doanh nghiệp như sau:

thu-tuc-giai-the-cong-ty

Xem thêm: Giải thể là gì?

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

Bước 2: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung sau:

  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  •  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Gửi quyết định giải thể cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

Bước 4: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 5: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty/doanh nghiệp

– Quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;

– Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Văn bản của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Bước 6: Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Chi phí dịch vụ giải thể công ty/giải thể doanh nghiệp

Việt Luật có 2 mức phí dịch vụ áp dụng với từng công việc tương ứng

Mức 1: 5.000.000 VNĐ bao gồm toàn bộ thủ tục tại thuế và thủ tục tại sở kế hoạch và đầu tư.
Mức 2: 2.000.000 VNĐ Chỉ bao gồm các thủ tục tại sở kế hoạch đầu tư.
Thời gian tiến hành dịch vụ là từ 25-30 hoặc có thể hơn ngày tùy vào từng trường hợp công ty

Chi phí giải thể công ty trên áp dụng với toàn bộ loại hình doanh nghiệp sau:

– Giải thể công ty TNHH 1 thành viên

– Giải thể công ty TNHH 2 thành viên

– Giải thể công ty cổ phần

– Giải thể doanh nghiệp tư nhân

– Giải thể công ty hợp danh

Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Trên đây là các bước cơ bản để thực hiện thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp. Mọi ý kiến thắc mắc và chưa rõ, khách hàng hãy gọi đến SĐT: 0965 999 345