Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ. Đến Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có sự thay đổi quy định của pháp luật về vấn đề thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên. Để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật hiện hành trong vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ( TNHH). Sau đây, Công ty Việt Luật sẽ cung cấp cho quý khách về các vấn đề cụ thể như sau:

tang-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-1-tv

* Căn cứ pháp lý 

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020
  • Nghị định 01/2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, Luật Doanh nghiệp 2020 về quy định giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên. Như vây, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ. Chúng tôi sẽ giới thiệu các hình thức giảm vốn điều lệ dưới đây.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

  • Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn góp
  • Huy động thêm vốn góp của người khác

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

–  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

–  Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định theo Điều 74 của Luật này.

Như vây, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những thay đổi phù hợp hơn so với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có thể giảm vốn điều lệ nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH quyết định cách thức và mức tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ thì công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh

Thứ hai, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Thứ ba, trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”

Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Gần giống với hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên bao gồm

  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng, giảm vốn điều lệ
  • Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc có thể là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho quý khách về hình thức, thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ về các dịch vụ về pháp lý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Để được tư vấn và hướng dẫn các hồ sơ thủ tục miễn phí vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại :  0965 999 345 công ty tư vấn Việt Luật hân hạnh được phục vụ quý khách hàng