Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tăng, giảm vốn điều lệ là vấn đề được các công ty quan tâm, việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp để phù hợp với tình hình phát triển của công ty. Vậy hình thức, thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện như thế nào? Sau đây Việt Luật  sẽ cung cấp cho quý khách hàng các quy định của pháp luật doanh nghiệp về  hình thức, thủ tục và hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

thu-tuc-tang-giam-von-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Căn cứ pháp lý 

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

>>> Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hình thức tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

* Trường hợp tăng vốn điều lệ
Theo quy định của pháp luật thì công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;

Trong trường hợp này thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên k hông có thỏa thuận khác.

 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

* Trường hợp giảm vốn điều lệ
Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Thủ tục đăng ký tăng giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 Thứ nhất, công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Thứ hai, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
Thứ ba, trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”

Lưu ý:  Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ tăng giảm vốn điệu lệ 

Hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 • Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
 • Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo”.
Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho quý khách về vấn đề thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên bao gồm hình thức, thủ tục và hồ sơ đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hi vọng rằng, những thông tin của chúng tôi sẽ giúp ích cho quý khách hàng. Để được hỗ trợ thực hiện các dịch vụ về tăng, giảm vốn điều lệ công ty quý khách vui lòng liên hệ với Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.