Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần là 1 mô hình phù hợp với các doanh nghiệp lớn. Có nguồn vốn lưu động thường xuyên để đầu tư kinh doanh. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi bổ sung nguồn vốn điều lệ chu phù hợp. Hôm nay Việt Luật mang tới cho khách hàng bài viết thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần giúp khách hàng nắm bắt được hồ sơ thủ tục công ty cụ thể. Liên hệ ngay Việt Luật để được tư vấn cụ thể.

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có thể dễ dàng linh động tăng vốn điều lệ nhất.

Hình thức tăng vốn điều lệ bằng vốn góp của các cổ đông trong công ty

Hình thức tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phần.

  • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ
  • Chào bán cổ phần ra công chúng

Hình thức tăng vốn điều lệ bằng góp tài sản

Điều kiện thủ tục góp vốn điều lệ công ty