Tư cách pháp nhân là gì ? Ý nghĩa của tư cách pháp nhân khi thành lập doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân là 1 cụm từ thường hay được nhắc tới đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp. Khi các chủ doanh nghiệp thành lập doanh xong thường được coi là có tư cách pháp nhân. Vậy chính xác thì tư cách pháp nhân là gì? Các quy định cụ thể về tư cách pháp nhân được hiểu như thế nào là chính xác? Đối với doanh nghiệp tư cách pháp nhân có ý nghĩ như thế nào?

Tư cách pháp nhân là gì?

Một tổ chức có tư cách pháp nhân phải hội tụ đầy đủ yếu tố là tổ chức được thành lập và hoạt động độc lập có khả năng tồn tại và có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức này có thể tham gia các hoạt động kinh tế xã hội và có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật với mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Điều kiện để hình thành tư cách pháp nhân

Bên cạnh cá nhân thì pháp nhân là chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội với tư cách độc lập khi đáp ứng được các điều kiện nhất định.

Theo quy định của pháp luật dân sự thì các điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân bao gồm:

– Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật: việc tổ chức và thành lập được tiến hành theo quy định pháp luật chuyên ngành, được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép tổ chức đó thành lập.

– Có cơ cấu tổ chức và hoạt động chặt chẽ: mỗi pháp nhân đều có điều lệ để quy định các vấn đề nội bộ trong công ty cũng như có các cơ quan, người giữ chức danh quản lý, điều hành hoạt động công ty phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

– Có tài sản độc lập với các cá nhân, pháp nhân khác và phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Vì là tư cách độc lập nên tài sản của pháp nhân phải được tách biệt với các chủ thể khác. Đối với các nghĩa vụ thì tổ chức phải tự chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của mình.

– Nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật: khi tổ chức muốn là tư cách pháp nhân thì khi tham gia vào các quan hệ pháp luật phải nhân danh chính tổ chức mình thông qua người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên thì về bản chất thì pháp nhân không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Ngoài ra thì việc tham gia vào quan hệ pháp luật của pháp nhân không chịu bất kỳ sự chi phối của cá nhân, tổ chức nào mà nhân danh chính mình tiến hành các hoạt động kinh doanh, các hoạt động khác theo quy định.

tu-cach-phap-nhan-la-gi
Tư cách pháp nhân là gì

Ý nghĩa của tư cách pháp nhân đối với các mô hình doanh nghiệp

Theo quy định cuả pháp luật khi 1 tổ chức doanh nghiệp được cho là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được coi là có tư cách pháp nhân. Đối với nhà đầu tư kinh doanh khi lựa chọn 1 loại hình có tư cách pháp nhân cũng mang lại 1 thế mạnh, 1 lợi ích nhất định so với các loại hình không có tư cách pháp nhân.

Đối với những loại hình doanh nghiệp mà có tư cách pháp nhân, có nghĩa là có tài sản riêng vì khi góp vốn vào công ty thì thành viên phải chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty. Do đó mà các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp (trừ thành viên hợp danh trong công ty hợp danh) mà không cần phải bỏ ra tài sản cá nhân của thành viên để trả số nợ còn thiếu của doanh nghiệp.

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp có hay không có tư cách pháp nhân là tùy thuộc vào sự quyết định của chủ thể kinh doanh cũng như sự tin tưởng của đối tác kinh doanh, của khách hàng khi tiến hành kinh doanh. Về cơ bản thì khi tiến hành kinh doanh với tư cách pháp nhân thì chế độ chịu trách nhiệm chỉ chịu trong phạm vi vốn sở hữu điều lệ, đảm bảo lợi ích của thành viên công ty khi kinh doanh.

Còn đối với những mô hình kinh doanh mà không có tư cách pháp nhân thì sẽ tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng vì chủ thể kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tư cách pháp nhân có vai trò quan trọng để xác định tư cách pháp lý khi tham gia vào quan hệ pháp luật cũng như chế độ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ khi tiến hành kinh doanh.

>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Phân biệt Các loại hình có tư cách pháp nhân

Như đã biết các loại hình có tư cách pháp nhân mang lại lợi ích to lớn cho nhà đầu tư kinh doanh. Chình vì vậy khi tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp có 1 bước quan trọng là lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

Ngoại trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân còn lại các loại hình công ty dưới đây là có tư cách pháp nhân khi thành lập bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn  2 thành viên
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh

Như vậy Việt Luật đã mang đến các thông tin liên quan đến tư cách pháp nhân và các lợi ích của tư cách pháp nhân khi thành lập doanh nghiệp. Mọi chi tiết thắc mắc khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để giải đáp thắc mắc về vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp.