Tư vấn

Những điểm cần lưu ý khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên mà quý khách nên biết. Việt Luật xin tóm lược 1 số vấn đề cụ thể
 

Theo luật doanh nghiệp hiện nay thì tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp chính đó là công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi bạn đã thành lập công ty xong, bạn nên đăng ký tài khoản ngân hàng mặc dù đó không phải là yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên việc đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ có nhiều lợi ích cho bạn bởi vì:

FDI là hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là dành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

Kinh doanh nhân bản là hình thức sao chép kiến thức và được thực hiện trên hệ thống. Ví dụ nếu bạn có kiến thức, kinh nghiệm về bán hàng và bạn tuyển nhiều người mới và đào tạo, truyền đạt lại cho họ kiên thức, kinh nghiệm bán hàng đó thì đó gọi là kinh doanh nhân bản.

Chúng ta từng nghe nhiều về doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên bạn đã hiểu hết doanh nghiệp tư nhân là gì? ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác? Bài viết này chúng ta cùng phân tích để tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Bạn đang muốn thành lập công ty tuy nhiên bạn chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý, việc thành lập công ty cần có những điều kiện gì? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về điều kiện cần có để thành lập công ty - doanh nghiệp

CEO (viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer) là chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức, phụ trách việc điều hành cơ quan, tổ chức, công ty hay tập đoàn. Các công việc của CEO chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị tổ chức đó. Có thể hiểu CEO vừa là giám đốc quản lý (MD) và giám đốc điều hành (CE).

Ban kiểm soát công ty là tổ chức phụ thuộc công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Pages