công ty cổ phần

cong-ty-co-phan

Việt Luật tư ván công ty cổ phần, cơ chế hoạt động của công ty cổ phần tại Hà Nội. Để được tư vấn vui lòng liên hệ với chung tôi qua số điện thoại 0985 989 256

Công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp được nhiều tổ chức lựa chọn. Thành lập công ty cổ phần mang lại những lợi điểm nhất định. Từ những ưu điểm của nó mà được nhiều các tổ chức, nhà đầu tư kinh doanh chọn lựa làm loại hình công ty để hoạt động. Vậy công ty cổ phần là gì, công ty cổ phần có những đặc điểm gì, bộ máy hoạt động ra sao. Việt Luật xin mời quý khách cùng đọc và tìm hiểu cụ thể như thế nào là công ty cổ phần

1. Khái niệm về Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp có tối thiểu là ba thành viên trở lên tham gia góp vốn và điều hành công ty, không hạn chế số lượng tối đa. Thành viên tham giá góp vốn được gọi là cổ đông. 
Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông nắm giữ số cổ phần tương ứng theo tỷ lệ vốn góp của cổ đông và được ghi trong điều lệ công ty và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
 Cổ đông của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với công ty về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; 
Công ty cổ phần là loại hình duy nhất có quyền phát hành các loại cổ phần để huy động vốn.

cong-ty-co-phan

2. Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần được phát hành cổ phần, nên việc huy động vốn với công ty cổ phần rất dễ dàng. Công ty có thể phát hành các loại cổ phiếu ra công chúng để chào bán, đây chính là điểm trội nhất của công ty cổ phần mà các mô hình doanh nghiệp khác không có.
Công ty cổ phần có chế độ trách nhiệm hữu hạn nên các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty nên mức độ rủi ro cho cổ đông rất thấp.
Công ty cổ phần có quy mô hoạt động và khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh lớn, có thể thành lập ở hầu hết các ngành nghề và dễ dàng huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.
Công ty cổ phần có cơ cấu về vốn lớn, số lượng thành viên đông đảo tạo điều kiện cho việc huy động vốn 1 cách dễ dàng.

Chú ý:  do công ty cổ phần có rất nhiều ưu điểm chính vì vậy 1 số doanh nghiệp có nhu cầu muốn doanh nghiệp của mình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì có thể làm các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
Về thủ tục hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mời khách hàng có thể tham khảo: Dịch vụ thay đổi loại hình công ty

Nhược điểm của công ty cổ phần

Quá trình thành lập và quản lý công ty phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính kế toán.
Do không hạn chế về số lượng thành viên tham gia góp vốn vào công ty, nên có rất nhiều cổ đông không quen biết nhau, trong quá trình hoạt động dễ bị phân hóa và tạo thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích, gây ra khó khăn trong quá trình quản lý công ty cho chủ sở hữu.
Công ty cổ phần phải chịu mức thuế tương đối cao, do công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, ngoài ra cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ phần lãi của cổ phần theo quy định.
Khi đưa ra các kế hoạch kinh doanh mới, hoạt động tài chính của công ty đều thông báo với các cổ đông, nên khả năng bảo mật thông tin  không cao và mức triển khai kế hoạch cũng khó khăn do có nhiều cổ đông.

3. Cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty cổ phần.

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo các mô hình sau:
Mô hình thứ nhất gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 người và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần cuả công ty thì không bắt buộc có Ban kiểm soát.
Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và giám đốc , tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất là 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
Đối với cơ cấu bộ máy hoạt động lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức mở rộng hoạt động kinh doanh ra khắp mọi miền, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mở rộng công ty thông qua hình thức phát hành, chào bán các loại cổ phiếu, chứng khoán.v.v.v

4. Thành lập công ty cổ phần cần những hồ sơ gì

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Điều lệ công ty cổ phần
Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty .
Bản sao các giấy tờ sau: 
+ Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực khác còn hiệu lực của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp người thành lập là cá nhân.
+ quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, một trong các giấy tờ  như chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.
+Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. 
Trên đây là những nội dung do Việt Luật cung cấp về Công ty Cổ phần, nếu có nhu cầu thành lập công ty cổ phần hoặc các loại hình doanh nghiệp khác thì khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo hotlilne: 0935.886.996 để Luật sư tư vấn về pháp lý doanh nghiệp của Việt Luật hướng dẫn cụ thể cho bạn.