Tư vấn

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Bạn đang muốn thành lập công ty tuy nhiên bạn chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý, việc thành lập công ty cần có những điều kiện gì? điều kiện thành lập công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về điều kiện cần có để thành lập công ty - doanh nghiệp

CEO (viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer) là chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức, phụ trách việc điều hành cơ quan, tổ chức, công ty hay tập đoàn. Các công việc của CEO chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị tổ chức đó. Có thể hiểu CEO vừa là giám đốc quản lý (MD) và giám đốc điều hành (CE).

Ban kiểm soát công ty là tổ chức phụ thuộc công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để đưa ra các quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty và các quyền và nghĩa vụ này không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong công ty, doanh nghiệp chúng ta thường nghe tới chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy giám đốc và tổng giám đốc công ty là gì? quyền và trách nhiệm của họ trong công ty như thế nào?

Hiện nay theo luật pháp Việt Nam khi kinh doanh một số ngành nghề đặc biệt thì công ty, doanh nghiệp cần có chứng chỉ ngành nghề liên quan tới ngành nghề đó thì mới được phép kinh doanh. Các ngành nghề cần chứng chỉ có thể kể đến như chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ khám, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán, chứng chỉ hành nghề luật sư... Tuy nhiên để có thể hiểu rõ về nguyên nhân tại sao cần chứng chỉ hành nghề chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Để giúp đỡ khách hàng và chủ sở hữu tiện tra cứu ngành nghề và mã ngành nghề khi làm thủ tục

Khi doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chỉ được viết hóa đơn trực tiếp. Để được phép viết hóa đơn theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp cần tiến hành theo quy trình phát hành hóa đơn VAT (hay còn gọi là hóa đơn GTGT) theo hướng dẫn dưới đây

Pages