Tư vấn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Cơ sở để phân biệt các loại giấy tờ này. 

Nhằm thuận tiện hơn cho doanh nghiệp trong quá trình làm việc (địa chỉ cơ quan thành lập công ty, thay đổi giấy p

Dưới đây là danh sách các khu vực thuộc 55 tỉnh/thảnh được hưởng ưu đãi đầu tư trong cả nước.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/11/2015 đã bổ sung danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư, danh sách này có sự thay đổi nhiều so với trước đây

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện cần đặt theo quy định của pháp luật

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Theo luật doanh nghiệp một số ngành nghề cần có số vốn pháp định nhất định mới được phép kinh doanh. Dưới đây là các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định bạn cần chuẩn bị trước khi bắt tay vào thành lập công ty kinh doanh ngành nghề đó.

Theo Luật doanh nghiệp, một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu giám đốc/ thành viên công ty phải có chứng chỉ hành nghiề. Dưới đây là danh sách và số lượng ngành nghề yêu cầu chứng chỉ bạn cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty có ngành, nghề đó

Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty, doanh nghiệp từ trước tới nay có nhiều thay đổi, đặc biệt là khi luật doanh nghiệp 2014 được áp dụng. Tại bài viết này Việt Luật sẽ liệt kê một số quy định cần chú ý để khách hàng tham khảo trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông cùng đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định nào đó được ghi cụ thể trong điều lệ công ty.

Pages