Tư vấn

Sau khi bạn đã thành lập công ty xong, bạn nên đăng ký tài khoản ngân hàng mặc dù đó không phải là yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên việc đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ có nhiều lợi ích cho bạn bởi vì:

FDI là hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là dành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

Kinh doanh nhân bản là hình thức sao chép kiến thức và được thực hiện trên hệ thống. Ví dụ nếu bạn có kiến thức, kinh nghiệm về bán hàng và bạn tuyển nhiều người mới và đào tạo, truyền đạt lại cho họ kiên thức, kinh nghiệm bán hàng đó thì đó gọi là kinh doanh nhân bản.

Bạn đang có ý tưởng kinh doanh và muốn phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình, bạn muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân để hiện thực hóa ý tưởng trên bởi khi thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi bắt tay vào xin cấp phép thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn lại không biết bắt đầu từ đâu, các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn không nắm rõ, vậy cách thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chúng ta từng nghe nhiều về doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên bạn đã hiểu hết doanh nghiệp tư nhân là gì? ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác? Bài viết này chúng ta cùng phân tích để tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nhân là những người trực tiếp kinh doanh hoặc được thuê để trực tiếp kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của những người này gắn liền với trách nhiệm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Bạn đang muốn thành lập công ty tuy nhiên bạn chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý, việc thành lập công ty cần có những điều kiện gì? điều kiện thành lập công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về điều kiện cần có để thành lập công ty - doanh nghiệp

CEO (viết tắt của từ tiếng Anh Chief Executive Officer) là chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức, phụ trách việc điều hành cơ quan, tổ chức, công ty hay tập đoàn. Các công việc của CEO chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị tổ chức đó. Có thể hiểu CEO vừa là giám đốc quản lý (MD) và giám đốc điều hành (CE).

Ban kiểm soát công ty là tổ chức phụ thuộc công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị nhằm giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Pages