Category Archives: Văn bản Luật

Nghị Định 155/2013/NĐ-CP

Nghị định 155/2013/NĐ-CP được chính phủ ban hành CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 155/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ […]

LUẬT ĐẦU TƯ 67/2014/QH13 Năm 2014

Luật đầu tư số 67/2014/QH13  được Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng […]

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền

Luật bhxh mới nhất năm 2016

Năm 2016, luật bảo hiểm xã hội (bhxh) có một số thay đổi đáng kể trong việc điều chế độ với một số đối tượng. Dưới đây là 9 thay đổi trong luật bhxh 2016 bạn cần nắm rõ. 1. Chế độ thai sản đối với nam Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng […]

Thông tư 219

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 219/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY […]

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

QUỐC HỘISố: 33/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 […]

Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

QUỐC HỘI Số: 68/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT Doanh nghiệp ______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG […]